Predstavitvena brošura projekta MOČ DREVES

STROKOVNI ZBORNIK

Vodnik za izdelavo cepičev

Travniški visokodebelni sadovnjaki

PROJEKT MOČ DREVES POGANJA PRVE KORENINE

Na današnji dan, 1. oktobra 2021, partnerji v sestavi dveh kmetij, Linca – Ekološka Kmetija Lipnik in Kmetija Fajdl, Knjižnice Radlje ob Dravi in Zavoda INK – Zavod za raziskovanje in izvajanje inovativnih pristopov na področju narave in kmetijstva, pričenjajo s svežim okoljskim projektom s polnim naslovom Moč dreves: Drevesa – vsestranski vir krožnega gospodarstva.

Projekt uvaja nove poglede na uporabo dreves ter spodbuja lokalnost in vsestransko uporabnost. Tokrat bo tradicionalna vrednost koroških gozdov v povezavi z lesno predelovalno industrijo in energetiko potisnjena v ozadje. Partnerska struktura bo v času trajanja projekta Korošcem osvetlila potencial rabe dreves na področju fitoremediacije, kulinarike in duševnega zdravja. Aktivnosti projekta se bodo izvajale na območju 5 občin (Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju). Sanacija in ekoremediacija površin, postavitev dendrološke poti ter učilnice v sadovnjaku pa bo umeščena v 2 občini – Vuzenica in Podvelka.

Vabimo vas, da med 1. oktobrom 2021 in 31. decembrom 2022 spremljate naše aktivnosti:

  • Nastajanje dendrološke učne poti MOČ Dreves in učilnice v sadovnjaku;
  • Predstavitev primera sanacije visokodebelnega sadovnjaka in gozdnega zemljišča po obsežnem vetrolomu;
  • Praktične vsebine ohranjanja tradicionalnih znanj povezanih z izdelavo cepičev in obrezovanja;
  • Novo knjižno gradivo na temo dendrologije v okviru enot Knjižnice Radlje ob Dravi;
  • Foto natečaj s potujočo razstavo.
  • Številne kompetenčne delavnice in predavanja tematsko obarvana z vsebinami krožnega gospodarstva in osebnostne rasti;
  • Gozdna terapija;
  • …in še mnoge druge zanimive aktivnosti.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Za sofinanciranje je bil izbran v okviru 5. Javnega poziva EKSRP za izbor operacij, za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014-2020).

Zakaj se je partnerska struktura povezala in prijavila projekt?

Obsežni vetrolomi in žledolom, posledično opustošenje podlubnikov so močno prizadeli gozdove na območju LAS MDD, visokodebelni sadovnjaki pa so še dodatno izpostavljeni zaradi intenzivnega kmetijstva. Tradicionalna znanja za plemenitenje in ohranjanje biodiverzitete tonejo v pozabo z ekstremno hitrostjo. Potencial dreves v krožnem gospodarstvu pa je le delno izkoriščen v okviru lesne predelovalne industrije in energetike. Odkrili smo, da inovativne uporabe dreves v kulinariki ni, na področju turizma pa se drevesa promovirajo le kot klasična ponudba v obliki gibanja v naravi z nizko doživljajsko vsebino…

Želeli smo prispevati svoje znanje in s pozitivnimi pristopi prispevati k izboljšanju…Projekt MOČ DREVES bo s skupnimi močmi partnerjev in pozitivnim sodelovanjem opisane izzive reševal preko trajnostne rešitve sanacije in revitalizacije degradiranega območja in ponudil raznovrstno paleto trajnostnih rešitev, ki jih drevesa, kot zeleni vir krožnega gospodarstva lahko ponudijo.

Za dodatne informacije o projektu smo seveda partnerji z veseljem na voljo.

Kontaktni podatki:

E-mail: info@linca.si

GSM: 041 781 671                                                                                        

Prijazen pozdrav!

Linca – Ekološka kmetija Lipnik, mag. Sara Berglez Zajec

Knjižnica Radlje ob Dravi, Slavica Potnik

Kmetija Fajdl, Ljudmila Medved

Zavod INK, Zavod za raziskovanje in izvajanje inovativnih pristopov

na področju narave in kmetijstva , Meta Medved